Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Home
HOME
Descriere localitate
Locuri de interes turistic
Organigrama Institutiei
Componenta Consiliului Local
Hotarari ale Consiliului Local
Sedinte ale Consiliului Local
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 

 

HOTARARE

privind acceptarea documentatiei tehnice pentru dezmembrarea imobilului

instrainat in baza Legii nr. 550/2002 situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 18, 16 - B-dul Eroilor nr. 23-25

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind acceptarea documentatiei tehnice pentru dezmembrarea imobilului instrainat in baza Legii nr.550/2002 situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.18, 16 - B-dul Eroilor nr.23-25;

Analizand referatul nr.542/452/12.04.2006 al Directiei Fondul Imobiliar de Stat prin care se propune acceptarea documentatiei tehnice intocmita pentru dezmembrarea imobilului, situat in Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.18, 16 - B-dul Eroilor nr.23-25,- proiect din initiativa primarului;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Retinand prevederile Decretului- Lege nr.115/1938 privitoare la cartile funciare si a Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996;

Potivit dispozitiunilor art.38 al.2 lit.g si 46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

 

 

HOTARASTE :

 

 

Art.1 Se insuseste documentatia tehnica de dezmembrare a apartamentului nr.1 din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.18, 16 - B-dul Eroilor nr. 23-25 si crearea a doua noi apartamente, astfel: apartamentul nr.1, in suprafata de 39,72 mp. cu 1,15/100 parti indivize comune si apartamentul nr.1a in suprafata de 138,80 mp. cu parti indivize comune de 4,02/100 parte.

 

Art.2 Apartamentul nr.1a, in suprafata de 138,80 mp. cumparat de S.C.Comargenta S.R.L., are cota parte indiviza comuna de 4,02/100 parte din imobil, respectiv  62 /1533 parte ,,teren aferent si 37/912 parte teren-curte, conform actului aditional la contractul de vanzare-cumparare;

 

Art.3 Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Directia fondului imobiliar de stat.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Jr. Ovidiu Laurean Turdean

 

Nr. 312 din 9 mai 2006

(Hotarrea a fost adoptata cu 24 voturi)

 Contrasemneaza:

Secretarul municipiului,

Jr. Mircea Jorj


 

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: