Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Sedinte ale Consiliului Local » Sedinta din 19-7-2005
INFORMATII PUBLICE
Declaratii de avere
Bugetul
Executia bugetara
Proiecte pe termen lung
 
INFORMATII UTILE
Sedinte ale Consiliului Local
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Serviciul Stare Civila
Lucrari in derulare
Telefoane utile
Locuri de interes turistic
Raport al primarului
Rapoarte Consilieri Locali
Rapoarte Viceprimari
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECTIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

NR. 30530/423/22.04.2005

APROBAT

PRIMAR,

EMIL BOC

 

REFERAT

privind modificarea Hotararii nr.731/2004.

(modificare beneficiar contract de concesiune).

 

 

Directia domeniului public si privat inainteaza spre analiza Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, propunerea de modificare a Hotararii nr.731/2004, in sensul modificarii beneficiarului concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti bl. A1b, nr.topo.21523/5, din SC”G-Impex” SRL in Ciacoi Luca

In baza H.C.L. nr.731/2004 s-a aprobat concesionarea, prin incredintare directa a terenului aferent spatiului comercial situat in municipiul Cluj-Napoca Calea Floresti bl. A1b, nr.topo.21523/5, teren in suprafata de 428 mp. in favoarea SC”G-Impex” SRL.

Prin adresa nr. 36584/2005, d-nul Ciacoi Luca, solicita transcrierea contractului de concesiune incheiat in baza HCL nr.731/2005, avand in vedere ca in baza Contractului de vanzare-cumparare d-nul Ciacoi Luca a achizitionat imobilul-constructie in curs de edificare situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti bl. A1b, nr.topo.21523/5.

Conform prevederilor art. 41 din Legea nr.50/1991, republicata “ Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a constructiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit. In aceleasi conditii se transmite si autorizatia de construire.”

Avand in vedere cele susmentionate, Directia domeniului public si privat inainteaza spre analiza Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, propunerea de modificare a Hotararii nr. 731/2004, care va avea urmatorul continut:

“ Se aproba concesionarea, prin incredintare directa a terenului aferent spatiului comercial, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti bl. A1b, nr.topo.21523/5, in suprafata de 428 mp. in favoarea domnului Ciacoi Luca.

 

 

DIRECTOR,                                                          SEF SERVICIU,

DACIA CRISAN                                                 VIRGINIA MUNTIU

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                   PROIECT AVIZAT

            CLUJ-NAPOCA                                                                      SECRETAR,

                                                                                                          MIRCEA JORJ

 

 

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii nr.731/2004.

(modificare beneficiar contract de concesiune).

 

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 731/2004 - proiect din initiativa primarului;

Analizand referatul nr. 30530 din 22.04.2005 al Directiei domeniului public si privat prin care se propune modificarea Hotararii nr. 731/2004, in sensul modificarii beneficiarului concesiunii;

 Retinand prevederile Legii nr. 50/1991, republicata si ale Legii nr.219/1998;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 lit. ”f“ si 46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

 

 

HOTARASTE:

 

 

Art.I. Se modifica art.1 al Hotararii nr.731/2004, in sensul modificarii beneficiarului concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti bl. A1b, nr.topo.21523/5, din SC”G-Impex” SRL in Ciacoi Luca.

Art.II. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Directia domeniului public si privat, Directia economica si Serviciul juridic-contencios.

 

 

Presedinte de sedinta,

 

 

 

 

Nr.    din             2005    

Home | Informatii publice | Evenimente | Servicii online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: