Bine ati venit pe site-ul Primariei Cluj-Napoca
Home Informatii publice Evenimente Taxe, impozite Online Licitatii Forum
Sedinte ale Consiliului Local » Sedinta din 23-6-2009
INFORMATII PUBLICE
Declaratii de avere
Locuri de interes turistic
Bugetul
Executia bugetara
Proiecte pe termen lung
Raport al primarului
Rapoarte Consilieri Locali
Rapoarte Viceprimari
 
INFORMATII UTILE
Regulament aferent P.U.G.
Strazi - lucrari in derulare
Salubrizare stradala
Acte necesare (diverse)
Cereri tip
Program audiente
Telefoane utile
PROIECTE - DEZBATERI
Proiectul de buget si prioritatile pentru anul 2006
Variante de ocolire a municipiului
Cluj-Napoca
Regulamentul de finantare a ONG-urilor de la bugetul local in 2006
Proiectul de planificare strategica a municipiului Cluj-Napoca
CONTACTATI-NE!
EXPRIMA-TI OPINIA!
 
Cautare:
web site
 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Directia Urbanism si dezvoltare urbana

 

APROBAT:

PRIMAR,

Sorin Apostu

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa unifamiliala D+P+2E

str. Campului nr. 25

 

Directia Urbanism si dezvoltare urbana supune aprobarii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, modificata si completata si a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, Planul Urbanistic de Detaliu construire casa unifamiliala D+P+2E, str. Campului nr. 25.

Documentatia a fost intocmita de S.C. Geosearch S.R.L. la comanda beneficiarului Selicean Gavril. Terenul este proprietatea particulara a solicitantului, are suprafata de 865 m.p. iar in prezent pe parcela mai exista o locuinta S+P+E.

Prin P.U.D. se reglementeaza amplasarea pe parcela a locuintei propuse, aliniata la str. Paraului, la min. 4,0 m., retrasa la 2,0 m. de la limita sudica si la min. H cornisa/2 de la limita estica. Se asigura accesul auto pe parcela dinspre str. Paraului si parcarea pentru doua masini in incinta.

Ocuparea terenului pe parcela se inscrie in valorile maxime ale zonei de amplasare: UTR = L3c - POT max. = 35 %, CUT max. = 0,9.

Documentatia este structurata conform normelor metodologice in vigoare, Indicativ GM-009-2000 si este insotita de avizele si acordurile necesare.

Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism a emis avizul favorabil nr. 146695/316 din 02.04.2009.

Avand in vedere necesitatea stabilirii reglementarilor in vederea construirii unei locuinte unifamiliale, sustinem aprobarea P.U.D.

 

Arhitect Sef

Arh. Ligia Subtirica

 

Directia Urbanism

si dezvoltare urbana

Director,

Ing. Corina Ciuban

 

Serviciul Strategie urbana,

proiectare G.I.S.

Sef serviciu,

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

PROIECT AVIZAT:

SECRETAR

Jr. Aurora Tarmure

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa unifamiliala D+P+2E

str. Campului nr. 25

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in sedinta ordinara,

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa familiala D+P+2E, str. Campului nr. 25 proiect din initiativa primarului;

Analizand Referatul nr. 86849 din 12.05.2009 al Directiei urbanism si dezvoltare urbana prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casa unifamiliala D+P+2E, str. Campului nr. 25, beneficiar: Selicean Gavril;

Avand in vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism nr. 146695/316 din 02.04.2009, precum si avizul comisiei de specialitate;

Retinand prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct. 5 lit.c", 39 al. 1 si 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu construire casa unifamiliala D+P+2E, str. Campului nr. 25, beneficiar: Selicean Gavril, prin care se reglementeaza amplasarea pe parcela a locuintei propuse, aliniata la str. Paraului, la min. 4,0 m., retrasa la 2,0 m. de la limita sudica si la min. H cornisa/2 de la limita estica. Se asigura accesul auto pe parcela dinspre str. Paraului si parcarea pentru doua masini in incinta.

Ocuparea terenului pe parcela se inscrie in valorile maxime ale zonei de amplasare: UTR = L3c - POT max. = 35 %, CUT max. = 0,9.

Se aproba avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism nr. 146695/316 din 02.04.2009.

Se stabileste perioada de valabilitate a documentatiei pana la aprobarea noului P.U.G.

 

Art. 2. Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Directia urbanism si dezvoltare urbana.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Home | Informatii publice | Evenimente | Taxe,impozite online | Licitatii | Forum
@ 2005 Marca Inregistrata
eBusiness by: